แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 เรื่องการทำข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูล

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 คลิกที่นี่
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม คลิกอ่าน