แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
เรื่องข้อมูลมีคุณค่า 

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 คลิกที่นี่
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม คลิกอ่าน