ผลงานครูผู้สอน

1.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง

2.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
🥇ชนะเลิศเหรียญทอง

3.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
🥇ชนะเลิศเหรียญทอง

4.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ม. 4-ม.6
🥇ชนะเลิศเหรียญทอง

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
“2023 PowerTech Youth Science and Technology Creation Competition”
ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2566
ณ Nation Taiwan Normal University Main Campus Gymnasium
เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

    นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วยนางสาวบุณยกุล หัตถกี และ
นางอมรรัตน์ จันกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้โอวาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน "2023 PowerTech Youth Science and Technology Creation Competition"
ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2566 ณ National Taiwan Normal University Main Campus Gymnasium เมืองไทเป ไต้หวัน 
อ่านเพิ่มเติม

ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
(จังหวัดจันทบุรี กลุ่ม 1)

ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี